De bardienst

Om een gezonde club te blijven, zijn de inkomsten uit de bar essentieel. Daarom is gezamenlijk besloten om gezamenlijk zorg te dragen voor het openhouden van de bar. Uit de resultante van de inkomsten en uitgaven worden immers de activiteiten, onderhoud en vervangingen gefinancierd.
Mocht je onverhoopt TOCH niet kunnen, wil je dan zelf voor vervanging  zorgen?

Bardienst 2018 op naam-1

Bardienst 2018 op datum

De kantine is geopend tijden toernooien, competities en lesavonden mits er vrijwilligers bereid zijn te helpen. De instructie voor de bardienst ligt achter de bar. Na de bardienst a.j.b. de afwas wegwerken, het geld in de brievenbus doen, de kantine vegen en zorgvuldig afsluiten. De deur naar de kleedkamers hoeft niet op slot. Die naar de tussendeur wel. Het bestuur en de leden danken je hartelijk voor je inzet.

Geplande barbezetting

Voor de weekdagen is er een bardienst schema gemaakt. We zijn uitgegaan van de avonden dat je toch al op de club bent voor het spelen op die betreffende avond. Zo levert eenieder met de minste inspanning, makkelijk zijn of haar aandeel. De openingstijden zijn van 19:30 tot 22:30 uur. Indien er nog geen bardienst aanwezig is rond 20:00 uur bel dan a.j.b. even, misschien is het vergeten.
Het schema met de bardiensten en de lijst met telefoonnummers hangen in de hal van de kantine.

Zorg dat de bardienst vrijwillig(st)er het ook gezellig heeft, kom vaak en met velen tennissen! En nog een tip: wanneer je de kantine graag wat vaker open wilt hebben geef je dan op bij één van de bestuursleden om een keer vaker een bardienst te doen.

Niet geplande barbezetting

Het is mogelijk om de kantine op andere momenten te openen tijdens tennisactiviteiten. Een ieder die de IVA gevolgd heeft kan de sleutel ophalen. Wees je ervan bewust dat je de verantwoording over de kantine draagt tot het wederom inleveren van de sleutel.